napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 630 6980774967
Phán Quan Đạo Sĩ 1 627 9463458233
Đường Bá Hổổ Đạo Sĩ 367 627 9426926906
4 ZzHoaDuTuyetZz Đạo Sĩ 367 626 6718349235
5 PhúSátPhuNhân Đạo Sĩ 1 626 5195399388
6 BỤT Đạo Sĩ 247 625 8208150701
7 No Money Đạo Sĩ 247 619 7688888684
8 Cr7 Đạo Sĩ 1 619 5424082598
9 ABCEFG Đạo Sĩ 1 618 5671404979
10 LâmTrọng Đạo Sĩ 441 617 8273859624