napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
cha s1 Đạo Sĩ 247 764 9415747200
Lăng Ba Vi Bộ Đạo Sĩ 1 763 11653201388
me s1 Đạo Sĩ 247 753 9066692411
4 Trúng Số 2 Đạo Sĩ 247 752 8366867380
5 LâmVôHối Đạo Sĩ 1 745 8753858178
6 Huyền đẹp trai Đạo Sĩ 441 738 10430210724
7 Huyền đẹp trai Đạo Sĩ 501 738 10430210724
8 Mẫu Đạo Sĩ 1 738 6326039090
9 RồngRắnLênMây Đạo Sĩ 1 738 4743831572
10 TÔM TEPZZzzzzz Đạo Sĩ 367 737 9140912159