napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
Lăng Ba Vi Bộ Đạo Sĩ 1 792 11956509289
Trúng số 1 Đạo Sĩ 247 774 9762160364
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 772 9488739922
4 Miền Tây Đạo Sĩ 247 762 8510707759
5 A sắc Ơi E Đây Đạo Sĩ 367 758 9441866824
6 NEVER LOSE Bạch Long 15 756 10963242882
7 NEVER LOSE Bách Long 28 756 10963242882
8 NEVER LOSE Bách Long 33 756 10963242882
9 me s1 Đạo Sĩ 247 755 9223940396
10 RồngRắnLênMây Đạo Sĩ 1 755 5384141095