napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
Chuối Xanh Đạo Sĩ 1 819 12478310886
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 797 10064647762
Trúng số 1 Đạo Sĩ 247 787 10040636111
4 NEVER LOSE Bạch Long 15 777 11364407485
5 NEVER LOSE Bách Long 28 777 11364407485
6 NEVER LOSE Bách Long 33 777 11364407485
7 Quỷ Mẫu Đạo Sĩ 1 777 8175052153
8 A sắc Ơi E Đây Đạo Sĩ 367 773 9727310000
9 Miền Tây Đạo Sĩ 247 772 8604530867
10 RồngRắnLênMây Đạo Sĩ 1 769 5552745350