napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
Kid Tiger Đạo Sĩ 1 539 7392670196
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 538 6076377991
Tú Ka Đạo Sĩ 367 537 8681228839
4 Tiểu Báo Đạo Sĩ 1 537 7042805212
5 Cậu tư Đạo Sĩ 367 536 5718282417
6 ABCEFG Đạo Sĩ 1 533 4740471540
7 Gấu Xa Ka Đạo Sĩ 1 533 4454339830
8 Mon vs Nấm Đạo Sĩ 1 532 4813340046
9 tuyếtngân Đạo Sĩ 1 532 4408578455
10 7 Miếng Đất Đạo Sĩ 1 531 3673934447