napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
Chuối Xanh Đạo Sĩ 1 822 12550569878
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 800 10232891016
Trúng số 1 Đạo Sĩ 247 789 10141288573
4 Quỷ Mẫu Đạo Sĩ 1 780 8258292979
5 NEVER LOSE Bạch Long 15 777 11364197485
6 NEVER LOSE Bách Long 28 777 11364197485
7 NEVER LOSE Bách Long 33 777 11364197485
8 A sắc Ơi E Đây Đạo Sĩ 367 775 9827967226
9 Miền Tây Đạo Sĩ 247 773 8605046569
10 RồngRắnLênMây Đạo Sĩ 1 771 5716038745