napthe taigame giftcode
Thỉnh thần nhập thân - Ngũ hành khắc chế
  • KIM
  • MOC
  • THUY
  • HOA
  • THO
Quan Thế Âm Bồ Tát
Hà Tiên Cô
Mạnh Bà
Bát giới
Comming soon
Ngộ Không
Thái Bạch Kim Tinh
Dương Tiễn
Hắc Vô Thường
Comming soon
Vương Mẫu
Hằng Nga
Lý Ngự
Bạch Long
Comming soon
Ngọc Hoàng
Ngưu Ma Vương
Na Tra
Đường Tăng
Comming soon
Phục Hy
Bạch Vô Thường
Thiết Phiến Công Chúa
Sa Tăng
Comming soon
Update hệ thống phi thăng
Phi Thăng Tiên Hạng
Thể lệ
HẠNG NHÂN VẬT SERVER CẤP ĐỘ LỰC CHIẾN
Chuối Xanh Đạo Sĩ 1 851 13026693860
LâmVôHối Đạo Sĩ 1 822 10528849155
Quỷ Mẫu Đạo Sĩ 1 803 8792477886
4 Trúng số 1 Đạo Sĩ 247 800 10431763250
5 Thánh Tôn Bách Long 28 798 11593696034
6 Thánh Tôn Bách Long 33 798 11593696034
7 Thánh Tôn Bạch Long 15 798 11593696034
8 HELLO Đạo Sĩ 1 791 5830162211
9 BĂCH LONG XANH Đạo Sĩ 367 787 9777020600
10 băng rồng xanh Đạo Sĩ 1 783 5858892199